Kontakt

Pemar, s.r.o.
Prevádzka: Chalupkova 8, 977 01 Brezno
Sídlo firmy: Mládežnícka 6, 974 01 Banská Bystrica

tel.:0903 535 260
e-mail:dibakova@stonline.sk

IČO: 36025089, DIČ: 2021343555, IČ DPH: SK2021343555

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo 4900/S